Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Barnehageplass

Pris for barnehage. Betalingssatsar frå 01.08.2018

Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "For 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager".

 • Stortinget vedtek nasjonale satsar for foreldrebetaling for barnehageplass. Maksimalgrensa for foreldrebetaling er 2.910 kr. frå 01.01.18. Totalt vil det koste 32.010 kr per år for heiltidsplass.
 • Det er innført ein moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Inntektsgrensa er pr 01.01.18 kr 533.500. Dette blir rekna ut individuelt etter søknad.
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 3-, 4- og 5-åringar. Inntektsgrensa er pr 01.08.18 kr 533.500.
 • Inntektsreduksjon og gratis kjernetid er avhengig av søknad kvart år. Søknadsfristen blir sett til 1. august eller i samband med ny søknad. Familien kan og søke ved større endring i inntekta.
 • NB! Dei som ikkje søker om redusert betaling grunna inntekt, blir sett opp til maksimalpris på augustfakturaen.

Endring av foreldrebetaling med verknad frå 01.01.2018:

Betaling per månad for dei med inntekt over 533.500 kroner:

 Inntekt  5 dagar  4 dagar  3 dagar 2 dagar 
Inntekt over kr 533.500: Maksimalpris. Inntekt under 533.500,- betaler maks. 6 % av inntekta.  2.910,-  2.365,-  1.820,-  1.290,-
30 % syskenmoderasjon  2.037,-  1.656,-  1.274,-     903,-
50 % syskenmoderasjon  1.455,-  1.183,-     910,-     645,-
Kost:     360,-     290,-     215,-      145,-
Inntekt under kr 533.500: Rett på 20 t. gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar      

Søskenmoderasjon:

 • 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
 • 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og fleire
 • Kost er lik for heil og korttidstilbodet. Det er ikkje moderasjon på kost

Inntektsgrensene blir bestemt av Stortinget i samband med statsbudsjettet.

Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr 60,- per time, og kr 25,- per dag for kost.

Information in English about reduced nursery school/Kindergarten fees 

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk