Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Skulefritidsordning SFO

Pris SFO. Nye satsar frå og med 01.01.2016.

Seljord SFO: 

 Dekning  Timar i veka  Kostnader pr månad
Full dekning 1.-4.klasse  23,0 t/v 2.500,-
1 heil dag, torsdag    9,0 t/v    980,-
4 dg. morgon/ettermiddag 1.-4.kl  14,0 t/v 1.520,-
4 ettermiddagar  10,0 t/v  1.090,-
4 morgon   4,0 t/v    870,-
3 dg. morgon/ettermiddag  10,5 t/v  1.140,-
3 ettermiddagar     7,5 t/v    870,-
3 morgon     3,0 t/v    870,-
4 ettermiddagar + heil torsdag   19,0 t/v  2.065,-
3 ettermiddagar + heil torsdag   16,5 t/v  1.794,-
3 morgon/ettermiddag + heil torsdag  19,5 t/v  2.120,-


Flatdal SFO:

 Dekning  Timar i veka  Kostnader pr månad
Full dekning 1.-4.klasse: 4 dg morgon/ettermiddag 14,0 t/v                1.520                                   
4 ettermiddagar 1.-4.kl 10,0 t/v  1.090,-
4 morgon 1.-4.kl   4,0 t/v    870,-
3 dg. morgon/ettermiddag  10,5 t/v  1.140,-
3 ettermiddagar     7,5 t/v    870,-
3 morgon     3,0 t/v

   870,-

Betalinga i SFO blir rekna ut frå 108,70 kr x talet på timar ein nyttar i SFO per veke, avrunda til nærmaste heile tiar.


Minimumsbetalinga per månad inntil 8 t/v. er kr 870,-

 • Kost per månad: kr 25,- pr dag i veka
 • 50 % syskenmoderasjon
 • Rein morgonplass betaler ikkje for mat
 • Morgon = 1 time
 • Ettermiddag = 2,5 timar
 • Kjøp av ekstra timar: kr 60,- per time + kr 20,- per dag for kost. Det er ikkje syskenmoderasjon på kjøpetimar

 

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk