Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID152 - 20% stilling som helsesøster - Mellombels – Helsestasjonen

Helsestasjonen i Seljord har fått prosjektmiddel til ein 20 % stilling som helsesøster.

Stillinga er mellombels, med tiltreding så snart som mogleg og tilsetting ut 2018, med moglegheit for forlenging. Stillinga har oppgåver i helsestasjon- og skulehelsetenesta

Vi søker etter ein person som

- har gode samarbeidsevner
- er positiv og engasjert
- behersker norsk munnleg og skriftleg
- har sertifikat for bil

Vi kan tilby 

- Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
- Eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø
- Godt fagmiljø med engasjerte medarbeidarar som er opptatt av tidlig innsats, folkehelse, tverrfaglig samarbeid og utvikling av tenesta
- Gode pensjonsordningar
- Løn etter avtale

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Den som blir tilsett må legge fram godkjend politiattest, etter helse – og omsorgstenesteloven §5-4, før tiltreding i stillinga.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med til leiande helsesøster, Gunhild Kåsa Dehli, på tlf.: 908 90 005

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 24.03.2017 

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk