Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID164 Psykiatrisk sjukepleiar Psykisk helse og rus. Frist 1.4.17

Psykisk helse og rus lyser ut etter 100% sjukepleiar med spesialisering innan psykisk helse. Fast stilling. Oppstart etter avtale. Søknadsfrist 1.april 2017

Kvalifikasjonar:

 • Sjukepleiar med spesialutdanning innan psykisk helse
 • Førarkort klasse B
 • Røynsle frå arbeid med psykiatri er ynskjeleg, barn/unge, eller rus
 • Personlege eigenskaper som evne til samarbeid, relasjonsskaping, fleksibilitet samt evne til målretta arbeid, sjølvstendig og i team vil bli vektlagt, vise endringsvilje og vera løysingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne er ein føresetnad
 • Gode norskkunnskapar  

Menn oppmodast til å søkje på grunn av samansetjing i personalgruppa.

Den som vert tilsett må ha utvida politiattest etter helse- og omsorgstenestelova av ny dato.  

Vi tilbyr:

 • Løn i høve til gjeldande tariff og avtalar
 • Eit godt arbeidsmiljø med erfarne medarbeidarar
 • Utfordrande og spanande oppgåver med stor grad av sjølvstendig arbeid
 • Høve til deltaking i fagavdelinga sin vidare utvikling  

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med avdelingsleiar Gunn Marit Sandsalen Lind, på tlf.: 35065133.

Seljord kommune tek berre imot elektroniske søknader. Send søknad elektronisk her

Søknadsfrist  1. april 2017.

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk