Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID222 Leiar ved Nesbukti pleie og omsorgssenter - andregongsutlysing. Søknadsfrist 5.6.18

Det er ledig stilling som avdelingsleiar ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter frå 01.09.18. Nesbukti består nå av to einingar som skal driftast saman, ei avdeling for demente og ei somatisk avdeling. Kommunen er i tillegg inne i ein større omstillingsprosess, der endring i delegasjon og struktur førebels ikkje endeleg avklara.

Stillinga inneber fylgjande ansvarsområde:

 • Dagleg drifts- og økonomiansvar av avdelinga
 • Fagleg ansvar for verksemda
 • Overordna personalansvar
 • Turnusplanlegging

Vi ynskjer ein person som:

 • Er utdanna sjukepleiar
 • Har utdanning innan leiing og erfaring frå liknande arbeid
 • Er løysingsorientera
 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Har evna til å tenkje nytt og framtidsretta

Personlege eigenskapar vil bli vektlagd. For tilsetting i stillinga blir det stilt krav til godkjend politiattest.

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med rådmann, Finn-Arild Bystrøm på tlf. 92832914 eller organisasjons- og personalsjef, Ingeborg Nenseter Jensen tlf. 47900119.

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 05.06.2018

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk