Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID252 Ferievikarar 2019 Helse og omsorg

Sommarvikarar innan helse og omsorg. Ny frist 25.3.19.

Seljord kommune søkjer etter sjukepleiarar, vernepleiarar, sjukepleiarstudentar, vernepleiarstudentar, hjelpepleiarar, helsesekretærar, heimehjelperar, assistentar.

Aktuelle arbeidsstader er Nesbukti pleie- og omsorgssenter, tenester for funksjonshemma, legevakt, helsesenter, heimesjukepleia, heimehjelp, psykisk helse, Nestunet og Steinmoen bu- og servicesenter.

Hovudferieavviklinga vert frå veke 26 til og med 32 .Vi ynskjer primært søkjarar som kan arbeide heile hovudferieperioden. For sommarjobb på turnusarbeidsplassar er det arbeid annakvar helg.

Søkarar må vera fylt 18 år. For å vikariere i heimetenesta og i bustad for funksjonshemma, må søkarane ha sertifikat.  Det blir kravd helsefagleg utdanning for å arbeide i heimesjukepleie og legevaktteneste

Generelt:

Det blir stilt krav om godkjend politiattest for tilsetting innan helse og omsorg før tilsetting i sommarjobben, jamfør Helse- og omsorgstjenestelova § 5-4. Politiattesten kan ikkje vere eldre enn 3 månader når arbeidet tek til.

Vi tilbyr:

  • Verdifull arbeidserfaring
  • Spennende arbeidsoppgaver i godt arbeidsmiljø
  • Relevant praksis
  • Lønnskompensasjon for dokumenterte studieår

Løna fylgjer Hovudtariffavtala som gjeld for tilsette i kommunal sektor. Høgskulestudentar som jobbar innan relevante fagområde, vert løna etter lokal avtale, 20 000 kr over minstesatsen pr. dokumenterte studieår. Satsane gjeld frå 1.5.2018, og vil bli oppdaterte:

Etter 1. studieår: 319 000 kr i årsløn

Etter 2. studieår: 339 000 kr i årsløn

Etter 3. studieår: 359 000 kr i årsløn

I søknaden må du oppgje ditt telefonnummer og kva for arbeidsplass du søkjer. Dersom fleire arbeidsstader er aktuelle, må di prioritering koma fram.

Søk på elektronisk søknadsskjema

Ny søknadsfrist 25.3.2019.  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk