Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID260 - Stilling som lærar, mellombels

Inntil 180% ledige lærarstillingar ved Seljord ungdomsskule for skuleåret 2019-2020. Frist 03.06.19

Seljord ungdomsskule har ledige mellombelse lærarstillingar i om lag 180 % for skuleåret 2019/2020.

Det er behov for kompetanse i særskilt norsk, spesialpedagogikk og i faga tysk, engelsk, norsk, K/H og KRLE.  

Søkjar må ha godkjent allmennlærarutdanning eller tilsvarande. Samt relevant kompetanse for arbeid i grunnskulen.

Det vil bli lagt vekt på faglege kvalifikasjonar, personlege eigenskapar og gode samarbeidsevner. Dei som får tilbod om stilling må vise gyldig politiattest før tilsetting. Det vil bli gjennomført intervju.

Søk elektronisk her

Ta kontakt med rektor på Seljord ungdomsskule for spørsmål: Kjersti Bollerud, tlf. 350 51 321 / 909 54 019 

Søknadsfrist: 3.6.2019       
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk