Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID271 Veiledar NAV Seljord - vikariat

50% fast stilling som veiledar ved for tida NAV Seljord og 50% vikariat fram til 31.12.19.
Frå 01.01.20 vert ein tilsett i Tokke Kommune – NAV Vest-Telemark. Frist 16.09.19.

Arbeidsoppgåver:

  • Saksbehandle etter Lov om Sosiale tenestar
  • Råd og veiledning
  • Motivere og tilrettelegge for at brukarane skal bli økonomisk sjølvhjelpne
  • Tverrfagleg arbeid for å sikre heilskapleg oppfylging av brukrane

Ein må pårekne endringar i arbeidsoppgåvene frametter.

50% fast stilling/50% vikariat som veiledar ved for tida NAV Seljord er ledig frå 011019 og 50% vikariat frå 011019 og førebels fram til 311219 .

Det er krav om 3 årig universitets- eller høgskuleutdanning til stillinga.
God og relevant praksis frå arbeid innafor økonomi eller frå NAV kontor kan kompensere for utdanningskravet

Det er krav til god IKT kompetanse, gode samarbeidsevner, at du er tydeleg, strukturert og resultatorientert og har gode kommunikasjonsevner.

Det vil bli lagt vekt på om søkjaren er egna til stillinga.

Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med lovar, regelverk, avtaler og kommunale vedtak.

Spørsmål om stillinga kan rettast til NAV leiar Solbjørg Frantzen , telefon 90946708

Søk via elektronisk søknadsskjema her

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.

Søknadsfrist: 16.september 2019


  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk