Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Prosjektstilling som digitaliseringskoordinator

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane; Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. No lyser dei ut etter 3-årig prosjektstilling som digitaliseringskoordinator. Søknadsfrist 5. juni.

 • Arbeidsgjevar: Vest-Telemarkrådet
 • Stillingstittel:   Digitaliseringskoordinator
 • Arbeidsstad:    Kviteseid
 • Søknadsfrist:   5. juni 2018
 • Tiltreding:       Snarast
 • Varighet:         Prosjektstilling. Varigheit til juni 2021.  

Vil du ta ei sentral rolle i å etablere framtidas tenester, og ha ei aktiv rolle i arbeidet med innovasjon og digitalisering for seks av Telemarks flottaste kommunar?  

Er du nysjerrig og trur du på digital begeistring?  

Som digitaliseringskoordinator vil du vera med på utviklinga i det nye samarbeidet «Digivest». Du vil ha i oppgåve å koordinere innspel, planlegge og leie prosjektarbeid - i tett samarbeid med dei seks rådmennene og fagpersonar frå kommunane i Vest-Telemark.  

Arbeidet vil være allsidig, så det er viktig at du er uredd og viljug til å gripe tak i nye oppgåver.

Gjennom brukarinvolvering og brukarorientert design skal du hjelpe oss med å skape ein enklare kvardag for tilsette, innbyggjarar og næringsliv i Vest-Telemarkkommunane.  

Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert person som kan leie våre 6 kommunar inn i framtida og bistå dei i digitaliseringsarbeidet.  

Arbeidsoppgåver:

 • Vera digital begeistringsagent
 • Forankre arbeidet og skape forståing for endringar i 6 ulike kommunar
 • Leie utviklinga av tenester basert på forretningsbehov frå kommunen gjennom Digivest
 • Bistå fagområda med innovasjons- og rådgjevingskompetanse
 • Planlegge, leie og organisere ulike digitaliseringsprosjekt
 • Delta i fagnettverk regionalt og nasjonalt knytt til digitalisering, og vera fagleg oppdatert
 • Vera kommunane sin ressursperson knytt til personvern (GDPR). Del av samarbeidet i Digivest

Søkjar bør ha:

 • Relevant utdanning på bachelor eller master nivå (relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning)
 • God prosessforståing for å sikre samsvar mellom forretningsmessige behov og teknologi
 • God forståing rundt teknologiske trendar generelt og kommunal sektor spesielt
 • Kompetanse og forståing for prosessdesign og endringsleiing
 • Erfaring med å navigere politisk og på tvers i offentleg sektor for å få gjennomslag for planar
 • Kan vise til konkrete resultat innafor innovasjon, tenesteutvikling og gevinstrealisering
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne. Målform er nynorsk
 • God oppdragsforståing og eignetheit vil bli vektlagt  

Ein vil legge vekt på/personlege eigenskapar:

 • Du er strukturert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utåtvend og læringsvillig
 • Du er framtidsretta, kreativ og engasjert
 • Du er løysingsorientert, har sterk gjennomføringsevne, og skapar entusiasme
 • Du er en relasjonsbyggjar  

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Gode pensjonsordningar i KLP
 • Kontorstad i hyggeleg miljø i næringshagen i Kviteseid sentrum
 • Tilsetting skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid framkjem av gjeldande lover, reglement og tariffavtaler
 • Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppfordringa ikkje blir tatt til følge, blir søkjaren varsla om dette, jf Offentleglova § 25

For nærare informasjon om stillinga, ta kontakt med regionrådsleiar Anne Aasmundtveit, tlf. 402 38 178.

Søknad med CV sendast Vest-Telemarkrådet på epost: aa@vest-telemark.no

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk