Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Søknadsskjema

Alle kommunale skjema i alfabetisk rekkefylgje. Vi har lagt ut både elektroniske skjema og skjema i papirformat. Elektroniske skjema finn du der tittelen på skjemaet har strek under. Papirskjema finn du ved å trykke på pdf-ikonet. I nokre tilfelle kjem du direkte til informasjonsida når du trykker på lenka.


Tenester du kan utføre sjølv 
Tinge legetime
Skjema  pdf/Word 
 A  
 Avløysartilskot ved sjukdom i landbruket   
 B  
Barnehagesøknad: Det er viktig at du bruker søknadsskjema for rett barnehageår:  
Barnehage - søknad om ny plass, endring, bytte av barnehage, oppseiing - dette barnehageåret 2017-18Gjeld for plass frå 21.08.2017 Les meir  
Søknadsskjema for 2018-19 blir lagt ut i januar 2018  
 Barnehage - søknad om permisjon  
 Barnehage - elektronisk søknad om redusert foreldrebetaling  
 Barnehage - Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling. Gjeld frå 1.1.17. Nynorsk  Adobe PDF
 Barnehage - Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling. Gjeld frå 1.1.17. Bokmål  Adobe PDF
 Bygging av landbruksveg - søknad  
 Byggskjema - skjemaportal  
 D  
 Deling/justering av grunneigedom  Adobe PDF
 E  
 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eigedom mv. SLF-360  
 I  
 Individuell plan - søknad   Adobe PDF
 Individuell plan - reservasjon  Adobe PDF
 K  
 Kommunal bustad - søknad  Adobe PDF
 Kommunal bustad - søknad på fleire språk    Seljord kommune
 Konsesjon på overtaking av fast eigedom etter konsesjonlova av 28. Søknad. SLF-359  
 Kulturmidlar Gjeld tilskot til drift, administrasjon, anlegg, løpepreparering av lag og organisasjonar  Adobe PDF
 Kulturskulen - søknad  Les meir
 L  
 Ledige stillingar - elektronisk skjema   
 M  
 Miljødirektoratet - diverse skjema  
 Motorferdsel i utmark. Løyve til å køyre snøscooter i Seljord kommune - søknad Adobe PDF 
 P  
 Pleie- og omsorgstenester/psykisk helse - søknad  Adobe PDF
 S  
 Salgsbevilling for alkohol  
 SFO - søknad om plass, endring, oppseiing  
 SFO -søknad  Adobe PDF 
 SFO - endring Adobe PDF
 SFO - oppseiing Adobe PDF 
 Skjenkeløyve  
 Skjenke- og/eller serveringsløyve  
 Skule - innmelding  
 Skøyte  
 Spelemidlar til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg  
 Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL - søknad  
 Søknad til DN om sau drept av fredet rovvilt  
 T  
 Tannbehandling - Søknad om gratis tannbehandling  Adobe PDF
 Tinglysing av eigedom - skjemaportal  
 Tilskot til bygging av landbruksveg - søknad  
 Tilskot til miljøtiltak i skog - søknad  
 U  
 Utsleppssøknad  Adobe PDF
 Utsleppsløyve for mindre avløpsanlegg  Adobe PDF
 V  
 Vaksenopplæring - Grunnskule - søknad  
 Vaksenopplæring - Spesialundervisning  

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk