Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Utvalde kulturlandskap Hjartdal og Svartdal

No kan du søkje om tilskot til utvalde kulturlandskap, frist for 2018 er 1. mai.

I 2017 vart eit avgrensa område i Nordbygda og Svartdal med i eit nasjonalt satsingsområde for å ta vare på heilskapleg kulturlandskap med særlege biologiske og kulturhistoriske verdiar. Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å medverke til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminne og kulturmiljø, og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Søknadsfrist for 2018  er 1. mai. Vil du sjå meir på retningslinjene, kven som kan søkje og korleis du søkjer so klikk her for å lese meir. 

Svartdal oversiktsbilete
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk