Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 09.01.2018Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Kåre Groven

Renovasjon, vatn og avløp

Informasjon om vatn og avløp, renovasjon og slamtømming

Renovasjon:

Renovest IKS står for renovasjonsordninga, medan det er kommunen som fakturerer for tenesta.  Har du spørsmål om tilsendte fakturaer må du kontakte kommunen. 


Slamtøming:


Renovest har ansvaret for innsamling, transport og handsaming av septik og slam. Det er Teknisk avdeling som har ansvar for kommunale reinesanlegg.


Private vassverk:


Etter "Drikkevassforskrifta" skal vassverk godkjennast av Mattilsynet om det er fleire enn 20 husstandar/hytter eller 50 personar knytt til vassverket.

Kommunestyret i Seljord kommune vedtok 14.12.17 ny føresegn for renovasjon og slam, sjå lenke nedanfor.

Kran med vatn
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk