Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Festetomter

Innløysing av festetomter er i kommunal saksbehandling likestilt med søknad om deling av grunneigedom. Den største skilnaden er at tomta allereie er etablert og at det i dei aller fleste tilfella står bygning på tomta. Etter plan- og bygningslova er innløysingssaker veldig kurrante og som regel vert dei godkjente. Det er likevel knytt mange spørsmål rundt dette med innløysinga av festetomter. Lovverket (tomtefestelova) er dei seinare åra forandra mange gonger.  Som i delingssaker er det grunneigar som må stå som rekvirent. Sjå ellers prosedyre for delingssaker når det gjeld kommunal behandling.

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk