Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
Sist endret: 09.01.2018Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Kåre Groven

Renovasjon, vatn og avløp

Informasjon om Vatn og avløp, renovasjon og slamtømming

Renovasjon:

Renovest IKS står for renovasjonsordninga, medan det er kommunen som fakturerer for tenesta.  Har du spørsmål om tilsendte fakturaer må du kontakte kommunen.

Slamtøming:

Renovest har ansvaret for innsamling, transport og handsaming av septik og slam. Det er Teknisk avdeling som har ansvar for kommunale reinesanlegg.

Private vassverk:

Etter "Drikkevassforskrifta" skal vassverk godkjennast av Mattilsynet om det er fleire enn 20 husstandar/hytter eller 50 personar knytt til vassverket.

Kommunestyret i Seljord kommune vedtok 14.12.17 ny føresegn for renovasjon og slam, sjå lenke nedanfor.

Kran med vatn
Sist endret: 22.09.2015Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Kåre Groven

Bustad og eigedom

Bygg er ein viktig del av arbeidet med infrastruktur og samfunnsutvikling. I kommunen er det aktivitet rundt alt som har med bygg å gjere, både offentleg og privat.
På desse sidene finn du mellom anna informasjon om våre kommunale tjenester knytt til bygg, nybygg og eigedom, samt avfallshandtering, drikkevatn, kloakk, og aktuelle skattar og avgifter.

Husteikning
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk