Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tekniske hjelpemiddel - utlån i Seljord

Er du funksjonshemma eller har du vore operert eller utsett for skade eller sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemiddel. Hjelpemiddel gjev dei som treng det, ein lettare kvardag, og blir lånt ut for ein kortare eller lengre periode.
Hjelpemiddel ved varig behov (over to år) blir dekte av folketrygda. Kommunen dekkjer utlån ved kortare behov.Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemiddel. Opplæring i bruk av hjelpemidla, montering og eventuell reparasjon blir vanlegvis utført av kommunen.

Oversyn over kontaktpersonar i Seljord kommune:

Bevegelse/rørsle: Ragnhild Skrede, fysioterapeut. Tlf. 350 65250/41 25 42 72

Kognisjon: Ragnhild Skrede, fysioterapeut. Tlf. 350 65250/41 25 42 72

Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK): Ragnhild Skrede, fysioterapeut. Tlf. 350 65250/41 25 42 72

Hørsel: Liv Boyesen, hjelpeplaeiar i heimesjukepleia. Tlf. 97 54 22 80

Syn: Ragnhild Skrede, fysioterapeut. Tlf. 350 65250/41 25 42 72

Tekniske tenester: Amir Molazem Atashgahi. Jobbar mpåndag, onsdag, fredag. Tlf. 90 84 90 17

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk