Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Symjehallen i Seljord kommune

Symjehallen i Seljord er eit 25 m. basseng med ein vatntemperatur på 30 grader. Symjehallen ligg ved ungdomsskulen midt i sentrum av Seljord. Symjehallen er open frå etter haustferien og ut mars.
2018-19: Open f.o.m. 15. oktober 2018 til og med 30.mars 2019.

Badevakt:

Badevakt I:  Arkadiusz Smich, mob.: 40 58 03 10 
Badevakt II: Renske J. Stel, mob.: 942 18 503

For bruk av symjehallen kontakt: Asbjørn Storrusten, Kultur- og næringssjef Tlf. 917 96 785

Opningstider:
Tysdagar:
Menn kl. 17.00 - 18.00
Menn og kvinner kl. 18.00 - 20.00
Kvinner kl. 20.00 - 21.00

Torsdagar:
Symjing for småbarn kl 17.00 - 19.00 (Grenland rednings- og svømmeklubb)

Alle: kl 19.00 - 21.00

Småbarnssymjinga er i regi av Grenland rednings- og svømmeklubb.
Barn som deltek kjem gratis inn mot at de melder seg på til Grenland rednings- og svømmeklubb.
Påmelding og ytterlegare informasjon: Tlf. 46 46 89 64

Fredagar:
Alle kl. 17.00 - 21.00

Laurdagar: Alle kl. 11.00 - 15.00

Billettprisar:
Born/vaksne: Kr. 30/50.
Klippekort for vaksen kr.400,- 10 klypp.
Klippekort for born kr. 240,- 10 klypp.

 

Symjehallen med bilete av K.Flatin
 • Dagtilbod - aktivitetstilbod

 • Kulturskule - opptak

  Generelt

  Musikk- og kulturskule er eit tilbod til skuleelevar. Kommunen driv og eig skulen.

  Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

  Vilkår

  Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

  Pris


   

  Brosjyrer

  Lovar og retningsliner

  Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

  Søknadsprosessen

  Søknadmottakar

   

   

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk