Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Omsorgstenester i Seljord kommune

Informasjon om omsorgstenestene i Seljord kommune

Tenestekontoret har ansvar for sakshandsaming av dei fleste søknader om helse-og omsorgstenester i kommunen, samt sakshandsaming av vederlagsbetaling av tenester.

Tenestekontoret er kommunen sin koordinarande eining. Kontoret er lokalisert på Nesbukt pleie- og omsorgsenter.

Telefon: 35 05 84 00 / 902 22 104

Adresse: Nesvegen 10, 3840 Seljord 

Tilsette:

 • Åse Bjåland, leiar og sakshandsamar pleie- og omsorgstenester
 • Charlotte Sauer, sakshandsamar pleie- og omsorgstenester
 • Anne Bjørg Haugstoga sakshandsamar vederlagsutrekning

Tenester:

 • Heimesjukepleie
 • Praktisk bistand - heimehjelp
 • Praktisk bistand - opplæring
 • Privat heimehjelp
 • Brukarstyrt personleg assistent
 • Omsorgsløn
 • Tryggingsalarm
 • Matombringing
 • Omsorgsbustad
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Individuell plan
 • Bu- og servisesenter
 • Langtidsopphald
 • Korttidsopphald
 • Rehabilitering i og utanfor institusjon
 • Dagopphald
 • Nattopphald
 • Tenester innan psykisk helse
 • Teneste rusomsorg 
 • Tilrettelagt transport (TT-kort)
 • Parkeringsløyve for rørslehemma
 • Ledsagerbevis (følgjekort)

Avdelingar i omsorgstenestene i Seljord: 

 • Bu- og servisesenter; Heddeli og Steinmoen
 • Nesbukti Pleie- og omsorgsenter
 • Teneste for funksjonshemma. Heddelitunet
 • Heimetenestene

 

Nesbukti POS
 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk