Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
Sist endret: 06.12.2018Kontaktperson: Even Fossum Svendsen

Kommunalt foreldreutval KFU

Skulane er pålagt å ha formelle organg som ivaretek samarbeid og medverknad for foreldra. FAU, foreldreutval ved kvar skule, er lovpålagt. I tillegg ynskjer Seljord kommune å ha eit kommunalt foreldreutval, KFU. Dette består av leiar og nestleiar for FAU ved kvar skule.
Tema på desse møta er av meir generell karakter, ikkje spesifikt for den enkelte skule. Når det er aktuelt kallar vi inn til felles møte i KFU for barnehage og skule.
Vi vil leggje ut innkalling og referat til møte i det kommunale foreldreutvalet her.
Vi legg og ut informasjonsskriv og drøftingsnotat nedst på sida når det er aktuelle saker.

 Innkallingar Referat 
KFU 23.05.2017 - innkalling  KFU 23.05.2017  - referat 
KFU 21.09.2017 - innkalling. Møtet er for KFU skule og barnehage KFU skule og barnehage 21.09.17 -  referat 
KFU 20.03.2018 - Innkalling. Møtet er for KFU skule og barnehage KFU skule og barnehage 20.03.18 - referat 
KFU 04.12.2018 - Innkalling. Møtet er for KFU skule og barnehage  KFU skule og barnehage 04.12.18 - referat 
Neste møte i KFU skule og barnehage blir 12. februar 2019 kl 18.00-20.00   

Kommunestyret vedtok 12.04.18 at vi skal arbeide for å få til 5 dagars skule for alle elevar frå skulestart i august 2019.

Foreldremøte
  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk