Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 16.11.2015Kontaktavdeling: Flyktningeteneste Kontaktperson: Per Atle Einan

Språkpraksis

Informasjon om språkpraksis i Seljord kommune

Flyktningar og innvandrarar som er i målgruppa for introduksjonsprogram, skal ha eit heiltidstilbod frå kommunen.
Den tida dei ikkje får skuleundervisning, skal dei vere ute på ein arbeidsplass som gjev høve til å nytte språk i praksis.
Språkpraksis er ein del av undervisninga.

Deltakarar som har rett til introduksjonsprogram, har og plikt til å delta på språkpraksis. Ein deltakar i språkpraksis skal ikkje erstatte ein vanleg arbeidstakar.
Deltakaren skal vere i tillegg til den vanlege arbeidsstokken.
Deltakaren skal kunne tilføre ein arbeidsplass to ekstra hender, og få praktisk språkpraksis attende.

Ei verksemd som tek imot deltakarar i språkpraksis blir følgd opp og rettleia av lærarar på vaksenopplæringa.

Språkpraksisplassar i Seljord kommune Ikkje oppdatert 

 • Tussejuv barnehage 1 stk 
 • Heddeli barnehage 1 stk 
 • Bjørge gard 2 stk. 
 • Prestegarden 1 stk 
 • Telespinn as 1 stk 
 • Nedre Lien gard 1 stk 
 • Nesbukti pleie- og omsorgssenter 1 stk
 • SFO ved Seljord barneskule 1stk. 
 • Seljord barneskule 1 stk
 • Seljord ungdomsskule 1 stk
 • Heddeli bu og servicesenter 1 stk
 • Granvin kulturhus 1 stk

 

Vaksenopplæringa har behov for fleire språkpraksisplassar.

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk